SZC logo

Győri Szakképzési Centrum

OM kód: 203037/022 | 9024 Győr, Örkény István út 8-10.

Intézmény logo

Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Az iskola története

Történet

Ez az első olvasásra kissé bonyolultnak tűnő kifejezés sokat elárul intézményünk történetéről, hiszen együtt alakult, csiszolódott név és jelentés, egyre gazdagabb, sokrétűbb tartalommal. A történet 1988-ban, a rendszerváltás első mozzanatainak időszakában kezdődött. A Reider Ferenc úti Középiskola elnevezés mintha némi bizonytalanságot tükrözne. Az akkori mércével szépnek nyilvánított épületkomplexum falai között láthatatlan kérdésként sétálgatott a jövő. Szakiskola vagy szakközépiskola a fejlődni látszó vendéglátó szakma szolgálatában esetleg korlátozott körzeti igényeket kielégíteni képes tucatgimnázium? Minden lehetőség és veszély nyitottnak és elképzelhetőnek tűnt akkoriban. 450 diák 23 tanár irányításával kezdte meg a kérdések megválaszolását.

Gyula úr a következő tanévben érkezett meg hozzánk. Az intézmény felvette vagy Krúdy Gyula bólintott rá az örök életű magyar író nevét. Ez a mozzanat szimbolikusnak bizonyult: az első lépés egy önálló arculat megformálásának útján. Az iskola programjának, filozófiájának, küldetésének ma is elválaszthatatlan része mindaz, amit tőle tanultunk.

A következő lépések a meginduló fejlődésre épültek. A Krúdy egyre keresettebbé, népszerűbbé vált, eredményeink összhangba kerültek a várakozásokkal. Ennek köszönhetően fejleszthettük beiskolázásunkat, bővülhetett képzési kínálatunk. Jól alkalmazkodtunk a változó oktatáspolitikai és környezeti igényekhez. Idegenforgalmi szakközépiskolai, majd két tanítási nyelvű gimnáziumi képzést indítottunk. Kezdett magától értetődővé válni, hogy diákjaink sikeresek a szakmai és tanulmányi versenyeken, jól megállják helyüket a felsőoktatásban éppúgy, mint az életben.

Ma a Krúdy Győr és a régió elismert és népszerű oktatási intézménye. Nevünk jól cseng diákok és szülők, szakmai szervezetek körében egyaránt. Jelenleg 47 osztályban több mint 1300 diák tanul nálunk. Csaknem 120 pedagógus összehangolt munkájára van szükség a feladatok ellátásában. Mit is jelentenek ma ezek a feladatok? Gimnáziumi képzésünk évfolyamonként 3 osztály, elsősorban a felsőfokú intézményekben való továbbtanulásra készít fel négy illetve öt tanév alatt. A magyar-angol két tanítási nyelvű gimnázium alapos nyelvi előkészítést követően célnyelven sajátíttatja el bizonyos közismereti tárgyak tudásanyagát. Ebben a képzésben a tanulók olyan tudást szerezhetnek, amellyel későbbi tanulmányaikat akár magyarul, akár angolul is folytathatják. Kétnyelvű érettségi bizonyítványuk felsőfokú C1 nyelvvizsgával egyenértékű. A humán gimnázium a humán tárgyak mellett nagyobb hangsúlyt fektet a nyelvi képzésre. A reáltantervű gimnáziumban emelt óraszámban tanítjuk a matematikát és az informatikát.

A két tanítási nyelvű turisztikai szakgimnázium célnyelve a német. A képzés lehetővé teszi a felsőoktatásba való továbbtanulást éppúgy, mint a szakmában való elhelyezkedést. A magyar nyelvű szakgimnáziumi osztályainkban a közismereti tantárgyak mellett két idegen nyelvet (németet és angolt) tanulnak a diákok, valamint elméleti és gyakorlati oktatásban is részesülnek a turisztika ágazatában. A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi letételével szállodai recepciós szakképesítést, az érettségi után a 13. évfolyamon pedig turisztikai szervező, értékesítő illetve idegenvezető szakképesítést szerezhetnek.

A vendéglátóipari szakgimnáziumban a közismereti tantárgyak mellett egy idegen nyelvet (németet vagy angolt) tanulnak diákjaink, valamint elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek a vendéglátás ágazatában. Az érettségi megszerzésével pincér, a 13. évfolyam befejezése után pedig vendéglátás - szervező szakképesítést szerezhetnek.

Szakközépiskolai képzésünkben a 9. osztályban közismereti és szakmai alapozó tantárgyakat tanulnak diákjaink és az iskolai tanüzemben sajátítják el a szakma gyakorlati képzésének követelményeit. A 10. és 11. évfolyamon a közismereti és szakmai elméleti tárgyak mellett munkahelyi gyakorlaton vesznek részt. A szakmai képzés az Országos Képzési Jegyzék alapján folyik szakács, cukrász és pincér szakmában. A szakács szakma tanulói állami ösztöndíjban részesülnek. Felnőttoktatásunk esti tagozatán szakács, pincér, cukrász, vendéglátó üzletvezető, valamint diétás szakács OKJ-s képzésre jelentkezhetnek az érdeklődők. A képzés az első, ill. a második szakma megszerzése esetén ingyenes.

Mind beiskolázási, mind továbbtanulási illetve elhelyezkedési mutatóink az intézmény hatékony működését jelzik. Diákjaink körében büszkeséget, öntudatot, összetartó erőt jelent krúdysnak lenni. Mindezt tükrözik versenyeredményeink. Tehetséges tanulóink tanulmányi, kulturális, művészeti és sportversenyeken egyaránt nagy számban és nagy elhivatottsággal vesznek részt és érnek el évről-évre szép eredményeket. Ezeket az eredményeket jogosan érzi közös sikerének az intézmény minden tagja. Az iskola hitvallásának fontos eleme a pozitív, empatikus viszony a pedagógiai folyamat partnerei között. Eseménynaptárunkban a tanév minden hetére jut olyan rendezvény, amely valódi ismeretbővítést, testi és lelki egészségnevelést jelent és tömegeket mozgat meg, legyen szó akár tantárgyi szakmai napról, duatlonversenyről vagy közös koncertekről. Rendezvényeink magas színvonalát, a tanítási órákon kívüli közösségi programjaink sikerét is többek között ennek az alkotó és barátságos légkörnek köszönhetjük. Figyelünk a szülők, legfőbb elvárásaira, állandó kapcsolatot tartunk velük is, kikérjük véleményüket a diákokat érintő összes fontos kérdésben.

A Krúdyban a kezdetektől működik a diákönkormányzat. Az alulról szerveződő, nyitott közösség hatékonyságát jelzi az általuk szervezett számos program, akció vagy akár a házirendet, működési szabályzatot is érintő kezdeményezés. Az iskola vezetése megfontolja a diákság minden javaslatát, valódi együttműködést megvalósítva a tanulók és a pedagógusok között. Több mint negyed század. Ennyit jelent ma a Krúdy története. Történelmi távlatból tekintve talán morzsányi pillanat. Ám azoknak, akik részesei lehettek ennek a két évtizednek, mégis nagyon gazdag hagyományt jelent. Hétköznapok sorából összeálló ünnep, igazi sikertörténet. Teremtő hőskorszak, a mindennapokat öntudatlan tudatossággal alakító szereplőkkel. E történet részesei vagyunk mindannyian, diákok és pedagógusok egyaránt, akik alakíthattuk a cselekményt.

Miniszteri döntés eredményeképpen iskolánk 2020. július 1-jétől két önálló jogutód intézményként működik tovább.
A két új intézmény elnevezése (július elsejétől):
Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum
(rövid név: Győri SZC Krúdy Gyula Technikum)
Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium
(rövid név: Győri SZC Baksa Kálmán Gimnázium)


Partnereink

SZC logo

Győri Szakképzési Centrum


Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum

9024 Győr, Örkény István út 8-10.

Telefon: +3696510670

E-mail: krudy@krudy.gyor.hu

OM azonosító: 203037/022


2024Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum