Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum
9024 Győr, Örkény István u. 8-10.
Telefon: +36-96-510-670

Egészségnevelés

Az iskolai egészségvédelmi tevékenység legfőbb szereplői az Iskola-egészségügyi Szolgálat keretében az iskolaorvos és az iskolai védőnő. Az iskolai környezeti nevelés fontos és elengedhetetlen része az egészségnevelés. Ez a pedagógiai folyamat is kétrétű:

- egyrészt az iskolai élet mindennapos gyakorlatában kell gondoskodni az iskolában tanulók egészségéről, az egészséges életmóddal kapcsolatos szemlélet kialakításáról.

- másrészt az iskolák tantervében, tanítási gyakorlatában szerepet kapnak az egészségre, az egészség megőrzésére vonatkozó ismeretek és fogalmak. Ehhez a programhoz kapcsolódva iskolánkban az adott életkornak megfelelő, a tantervbe illeszkedő egészségnevelő előadásokat tartunk.

Elérhetőség: Orvosi szoba 96/511-283, 96/510-670/124

Védőnő:

Józsa Erika

Hétfő-szerda, péntek: 8-15:00, csütörtökön nincs fogadóórája

Iskolaorvos:

Dr. Babinszky Lily

Hétfő-péntek: 7.00-13.00

 

Tájékoztató az iskola-egészségügyi ellátásról (PDF formátum)