Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum
9024 Győr, Örkény István u. 8-10.
Telefon: +36-96-510-670

Diákdiri - „Játékszabályok"                   2019.

 • 1. Ez csak játék

A legfontosabb alapelv: A Diákdiri-kampány csak egy játékos verseny. A kampányt úgy kell lebonyolítani, hogy később minden versenyző osztály és választó kellemes, pozitív élményként emlékezzen vissza az eseményekre. A görcsös, mindenáron nyerni akarás a versenyt harccá teszi: az osztály önmagával, az ellenfelekkel és a választókkal vívott harcává, amely minden oldalon visszás érzéseket, keserű szájízt kelt.

 • 2. A negatív kampány és egyéb problémák

Tilos az ellenfél csapatának tudatos akadályozása. A plakáttépés, a másik negatív színben való feltüntetése, programok keresztbeszervezése a másik kárára, egyáltalán a negatív kampány nem etikus. Mindenféle magánügynek tekinthető testi-lelki-szellemi-nemzetiségi-vallási-politikai, egyéb objektív állapot negatív felhangú feltüntetése emberi méltóságot sért(het), akár egyénekre, akár közösségekre vonatkozik. Komoly dolog parodizálása, deviáns, az általános normáktól való eltérő viselkedés komolyan gondoltnak vélhető reklámja tilos. Újságban, videóban, egyéb kiadványokban és a műsorban erre nagyon kell figyelni!!!!!!

A diákdiris osztályok kampánynevét, programját legkésőbb a műsor előtt 1 hónappal a Dök támogató tanárnak le kell adni véleményezésre.

Ha valamilyen probléma merül fel, akkor a kampányt megelőző egyeztető megbeszéléseken kell tisztázni, illetve a DÖK (Diákönkormányzat) támogató tanárához kell fordulni, lehetőleg az osztály összekötő képviselői révén. A problémákat nyíltan, gyorsan és egyértelműen kell megbeszélni, megoldani, hogy a kampányról valóban mindenkinek kellemes emlékei maradjanak.

 • 3. Szavazás, szavazatszámlálás, eredményhirdetés

Szavazni csak az iskolában jelenlevő diákok, tanárok és dolgozók szavazhatnak, titkosan. Az induló osztályok nem szavazhatnak és nem zavarhatják a szavazást. A szavazócédulákat az utolsó műsor utáni órában minden választó kézhez kapja. A „szavazóbiztosok" a műsorok után végigjárják az épületet, és osztályonként annyi darab szavazócédulát osztanak ki, ahány diák a teremben jelen van. A tanárok és az iskolai dolgozók az aulában szavazhatnak. Egy ember csak egy szavazócédulát kaphat. Egy ember érvényesen csak egy jelöltre szavazhat. A szavazat érvénytelen, ha nem derül ki egyértelműen, hogy ki az az egy jelölt, akire leadták a szavazatot. A győztes az, aki a póló, újság, plakátok, műsor és a vetélkedők alapján a legtöbb szavazatot kapja.

 • 4. Videó

Az osztály készíthet kampányvideót. Ennek hossza legfeljebb 7 perc lehet, amelyet egy előre meghatározott és egyeztetett szünetben az aulában vetítünk. Ha egy osztály saját eszközeivel is szeretne vetíteni, ezt megteheti. Ha tanárt vagy iskolai dolgozót is bevontok a videóba, mindenképpen a hozzájárulását kell kérni a felvételhez! A „szövegkörnyezetet" is illik számára felvázolni, hogy akaratán kívül, a vágások révén ne kerülhessen kínos helyzetbe. A videó felvételen szereplő személyekre nincsen se számbeli ill. személyes korlát. Bármely alkohol, drog vagy dohánytermék ill dohányzásra való utalás (cigis doboz, cigi a kézben stb.) szerepeltetése a videóban tilos.

 • 5. Újság

A negatív kampányról szóló pont ide különösen érvényes! Gondoljatok arra: a szó elszáll, az írás marad! Minden anyagot, de különösen a tanárokkal kapcsolatos írásokat, aranyköpéseket az osztályfőnökkel mindenképpen, de lehetőleg az érintett tanárral is egyeztetni kell, a módosító javaslatokat messzemenően figyelembe kell venni! Az újság terjedelme maximum 10 ppt dia, amit az osztály facebook kampányoldalán lehet megjelentetni! Írott  formában az újság, a költségek csökkentése miatt nem jelenhet meg.

Gondoljatok arra, hogy az újságot nem krúdys diákok és felnőttek is elolvasnak és ez alapján ítélik meg az iskolát, a diákokat, a tanárokat! Ne keltsétek rossz hírét a sulinak! Újra leírjuk: A szó elszáll, az írás marad!

 •  6. Póló

A felirat és/vagy a logo röviden, tömören közvetítse a „húzónevet", az image-et.  Legyen messziről is látható, illetve gyorsan felfogható, egyértelmű. Utóbbiak érdekében nem érdemes bonyolult, aprólékos rajzot alkalmazni. Itt is érvényes, hogy a szöveg és logo tartalma ne lépje túl az általánosan elfogadott normákat, káros szenvedélyre utalást nem tartalmazhat.

 • 7. Szponzorok

Ha egy osztály szponzort szeretne bevonni a kampányba, akkor az ehhez szükséges felkérő levelet az osztályfőnök aláírhatja, de azt az iskola pecséttel nem láthatja el. Esetleges pénzbeli felajánlások az iskola költségvetésén nem mehetnek át! A választási kampány során a potenciális szavazóknak estlegesen - a szponzorok által felajánlott - tárgynyeremény ajánlható fel. (pl. Quiz)

 • 8. Bevonulás

2016-ben a diáknapot megelőző nap(ok) reggelén az osztályok bevonulására lesz lehetőség. A bevonuláskor az osztály csak rövid, max. 3 perces időkeretet kap. A bevonulási ceremónia helye az iskola aulája. A bevonulások sorrendjét sorsoljuk. Kezdés 7:45

 • 9. Műsor

A szavazás napján egy-egy osztály tarthat bemutatkozó műsort, legfeljebb 10 percben. A sorrendet és az időpontokat az osztályok képviselői közösen állapítják meg, egy előzetes megbeszélésen. A műsort illetően az osztályfőnök véleményét messzemenően figyelembe kell venni! A műsor előadásába az iskola dolgozóit és maximálisan két, más osztály ill. évfolyambeli személyt lehet bevonni, szigorúan az iskolából!  A műsort betanító külsős nem vehet részt a műsorban!A technikai igényeket előzetesen jelezzék az induló osztályok! A diáknap zártkörű rendezvény, azon csak iskolánk diákjai vehetnek részt.

 • 10. Büfé

Büfé működtetésére csak az aulában van lehetőség és csak a választást megelőző kampánynapok 20 perces szünetében. A büfében semmit nem lehet pénzért árusítani! A büfében csak előre elkészített élelmiszert szabad árusítani. A büfé ételeinek elkészítéséhez igénybe vehető az iskola tankonyhája. A használatát egyeztetni kell a tankonyha vezetőjével.

 • 11. Próba, plakátolás, kampány

Az iskolán kívüli - közterületen, médiumokban, menetrendszerinti autóbuszon stb. - kampánytevékenység során az iskola nevét felhasználni nem lehet. Az iskola ajtóján kívüli terület már közterületnek minősül. A plakátok, egyéb díszítések csak az iskola épületében vagy a külső falakon helyezhetők el. Plakátot a padlóra ragasztani tilos!!! A plakátolás kezdete: a diáknapot megelőző harmadik nap, a hetedik óra után. A plakátokat és a ragasztót a diáknapot követően teljes mértékben el kell távolítani! A tanítási idő alatt nem lehet próbálni. Ebben az időben minden osztálynak tanítás van - nektek is - a diákdiris készülés viszont szabadidős tevékenység. Az aulában minden osztály nagyságrendileg egyenlő „felületet" kap a „lepedőplakátok" elhelyezésére.  ( Egy a karzaton, egy, tetszés szerinti felületen).A lepedőplakát max. mérete 2*2 méter. A kampányidőszak 2 napja alatt (a diáknapot megelőző két napon) csak a szünetekben lehet kampánytevékenységet folytatni! Sorsolás dönti el, melyik osztály a két nap melyik szünetét használhatja image építésre. A résztvevő osztályok csak és kizárólag az aulában állíthatnak fel standot. A stand mérete maximálisan 4x3 méteres lehet. Magassági korlát 2,50 méter (10 centiméter türelmi eltérés lehetséges). A tanórák alatt osztályonként max. 2 ember őrizheti az osztály standját! Az internetes kampány kezdete a Diákdiri első kampánynapja előtti hétfő 00:00 perc.

 • 12. Vetélkedők

A kampányt megelőzően „ esélykiegyenlítő" vetélkedőket szervezünk a „diákdiris" osztályoknak, akik ezáltal többlet szavazatpontokat szerezhetnek. Az adott vetélkedőn legjobb „diákdiris" osztály 20 pontot kap, majd 18-16-14-12-10-8 szavazatpontot kaphatnak az induló osztályok. Ha egy vetélkedőn több csapat (fő) indul egy osztályból, akkor is csak egy csapat (fő) eredményét lehet beszámítani a fentiek alapján. Ezeket a szavazatpontokat hozzáadjuk a szavazás során szerzett pontokhoz. Ha egy osztály nem vesz részt a vetélkedők valamelyikén, abból a részből automatikusan 0 pontot kap. A vetélkedők kezdete minden kijelölt napon: 14:30.

 • 13. Játékszabályok betartása

A játékszabályok megsértése esetén szavazatlevonással vagy súlyosabb esetben kizárással büntethető egy osztály. A játékszabályon kívül, az iskola házirendje a mértékadó szabályozás. A büntető intézkedések meghozatalára a Diákönkormányzat vezetősége jogosult. A büntetések kihirdetésére a szavazatszámlálás előtt kerül sor. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs!

Tájékoztatjuk, hogy weboldalunkon cookie-kat alkalmazunk. A honlap további böngészésével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. A weblapról való távozás után adaiból semmit sem tárolunk el.
Ok